People

Faculty Staff

Professor
Koichi Kise
Associate Professor
Masakazu Iwamura
Associate Professor
Motoi Iwata
Lecturer
Yuzuko Utsumi
Research Assistant Professor
Andrew Vargo

Students

Docter's Course

3rd year
Fairuz Safwan Bin Mahad
Yuki Shiga
2nd year
Nolasco Darlene Hannah Jane Rasco
1st year
Rina Buoy

Master's Course

2nd year
Taichi Uragami
Kentaro Ohara
Kaiun Omura
Keigo Takashima
Kei Takahashi
Ryota Takahashi
Yuta Nakajima
Ryuhei Nishida
1st year
Takumi Shiroi
Taro Takaike
Seiya Tanaka
Aoi Tsuruta
Yuki Naka
Tomoya Nakatani
Naoki Hara
Riku Higashimura
Hajime Hirano
Soushi Matsumoto
Yusuke Komatsu
Charlie Meyer
Overseas students

Hacer Kübra Kücük
Christian Brinkhaus
Peter Neigel

Undergraduates

4th year
Tokio Uchida
Yoh Otsuka
Banri Kakehi
Haruki Suzawa
Naoya Tagawa
Yuto Nakao
Ryunosuke Nishitomi
Yushin Minamikata
Kanta Yamaoka
Ryouhei Takamoto
Yuichiro Iwashita
Honami Nanao
3rd year
Shota Arai
Keiya Ida
Kyoya Iwatsuru
Keito Okamoto
Seigi Okamoto
Tomoya Ogawa
Arata Saimyo
Tomoki Hayashi
Syota Hino
Rei Matsuura
Soyu Myoi
Takuma Yamasaki
Kyosuke Yodoshi
Shaonan Liu

Foreign Students

Alumni

List of Alumni

MENU

Link

Osaka Prefecture University
Osaka Prefecture University
Graduate School and School of Engineering Graduate School and School of Engineering
Computert Science Course, College of Engineering Computert Science Course, College of Engineering
Department of Computer Science and Intelligent System, Graduate School of Engineering Department of Computer Science and Intelligent System, Graduate School of Engineering